Strona główna » Regulamin

Producenci

Promocje

1
Zestaw analogowy z SM42 PKP Cargo (tory na nasypie) (97937) - ep.VI

Zestaw analogowy z SM42 PKP Cargo (tory na nasypie) (97937) - ep.VI840,00 zł700,00 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 840,00 zł

BR82, DB (50049) ep.IV

BR82, DB (50049) ep.IV1 480,00 zł1 300,00 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 1 480,00 zł

Portal tunelu - dwutorowy (58052)

Portal tunelu - dwutorowy (58052)65,00 zł48,00 zł
Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Siostry zakonne z dziećmi (79211)

Siostry zakonne z dziećmi (79211)60,00 zł25,00 zł
Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Nowości w sklepie

123456

Waluta

Kontakt

Regulamin

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), przekazujemy informacje
o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Świat Modeli Rybnik.

Obowiązek informacyjny.

Administratorem Państwa danych jest Świat Modeli, ul. Dworcowa 2, 44-200 Rybnik. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe tj. : nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień a także w celu telefonicznego lub SMS lub mailowego przekazywania informacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Świat Modeli Rybnik (firma jednoosobowa).

Państwa dane osobowe przechowywane dla w/w celów przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

  1. żądania ich usunięcia,
  2. żądania sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. żądania ich przeniesienia,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: sklep@swiatmodeli.com

Regulamin sklepu internetowego
Sklep
www.swiatmodeli.com
Miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji Świat Modeli, Dworcowa 2, 44-200 Rybnik, tel. 603164962.
Podstawowe definicje
- Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego

- Usługobiorca - zarówno klient jak i Konsument
- Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze sklepu internetowego, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Klient -
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba. prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
- Sprzedawca - Usługodawca - 
Świat Modeli, Dworcowa 2, 44-200 Rybnik, tel. 603164962 (NIP : 642-002-70-78)
- Formularz rejestracji - jest dostępny w sklepie internetowym w celu utworzenia Konta
- Formularz zamówienia -
jest dostępny w sklepie internetowym w celu złożenia zamówienia
- Konto - zbiór danych z indywidualną nazwą, loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę a umieszczonych w systemie Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje dotyczące złożonych Zamówień.
- Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące jednoznacznie zawarcie Umowy Sprzedaży (rodzaj i ilość towaru).
- Umowa Sprzedaży - Umowa sprzedaży Towarów (według ustawy Kodeks Cywilny) zawarta pomiędzy Usługobiorcą  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. - Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 (
- Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny po adresem internetowym  www.swiatmodeli.com  za pośrednictwem którego Usługobiorca może złożyć Zamówienie.
- Usługa elektroniczna :
- Newsletter - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach i Produktach w Sklepie internetowym.
- Produkt/Towar - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Usługobiorca a Sprzedawcą.

Warunki, rodzaje i zakres usług elektronicznych
Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwia :
- prowadzenie konta w Sklepie internetowym

- złożenie zamówienia przez wypełnienie formularza zamówienia
- wysyłka newslettera
- umowa polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym  zawierana jest na czas nieoznaczony
- umowa polegąjca na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym przez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i wygasa z chwila złożenia zamówienia
-
umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony
Wymagania techniczne potrzebne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy :

- komputer i inne urządzenia multimedialne z dostępem do internetu spełniające minimalne wymagania techniczne takie jak : przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer,
Opera, zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768

- dostęp do poczty elektronicznej 
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności osób trzecich.
Usługobiorcę obowiązuje także : zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym, wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Ogólne warunki dotyczące sprzedaży
- informacje, opisy, reklamy produktów podane na stronach sklepu internetowego stanowią zaproszenie do złożenia zamówienia - zawarcia umowy

- jeżeli opis reklamy lub produktu zawiera za mało informacji prosimy o pytania a w miarę możliwości podamy więcej szczegółów
-
wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT
- ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia
- cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez usługobiorcę i nie ulega zmianie po złożeniu zamówienia
- aby zawrzeć umowę sprzedaży Usługobiorca powinien złożyć zamówienie
Szczegóły składania zamówień
-
zamówienia oraz wszelkie pytania dotyczące oferty sklepu można składać :
                      - na stronie
www.swiatmodeli.com
                      - za pośrednictwem maila : sklep@swiatmodeli.com
                      - za pośrednictwem telefonu nr 603164962
- sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę w ciągu całego roku.
- zamówienie jest skuteczne jeżeli usługobiorca prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe i dokładny adres do wysyłki zamówionego towaru
- w przypadku niekompletnych powyższych danych Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia
- dodanie produktu do koszyka nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia, dopiero potwierdzenie zamówienia przez sklep internetowy  jest wiążące dla klienta
- po złożeniu zamówienia sprzedawca potwierdza jego otrzymanie przez wysłanie wiadomości e-mail podanym przez klienta w trakcie składania zamówienia
- po otrzymaniu przez usługobiorcę powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Sprzedawcą
- do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)
- w trakcie składania zamówienia Usługobiorca wyraża zgodę i uprawnia Sprzedającego do wystawienia dowodu sprzedaży lub faktury VAT i możliwości przesłania tych dokumentów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującym prawem.

Szczegółowa instrukcja zakupu w sklepie internetowym jest umieszczona w dziale "Jak kupować".
UWAGA :

1 - zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży towaru w ilości ograniczonej do jednej sztuki dla jednego klienta
2 - zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyn
3 -
na opłatę zamówienia czekamy do 4 dni, a po tym terminie zamówienia są automatycznie anulowane.
Sposoby płatności
- płatność przelewem na rachunek bankowy
- płatność kartą za pośrednictwem serwisu Polcard
- za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki
- płatność przy osobistym odbiorze towaru
Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty za zamówiony towar w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży - chyba, że umowa stanowi inaczej. Sprzedawca ma prawo zmienić dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać przedpłaty w całości lub w części.

Koszty i sposoby dostawy
Towar jest dostarczany za pomocą :
- przesyłki krajowe - Poczta Polska i kurier DPD
- przesyłki zagraniczne - Poczta Polska
- odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy
Koszty dostawy są uwidocznione podczas składania zamówienia. Przy odbiorze osobistym klient nie ponosi kosztów dostawy.
Przy zamówieniu towarów na sumę od 500,00 zł wzwyż klient nie ponosi kosztów dostawy.
Termin wysyłki to zwykle 1-2 dni robocze od terminu zamówienia w przypadku przesyłek "za pobraniem",
Termin wysyłki w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy to zwykle 1-2 dni
po zaksięgowaniu należnej kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy.

Warunki odstąpienia od umowy
Konsument może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiatmodeli.com lub także pisemnie na adres: Świat Modeli, ul. Dworcowa 2, 44-200 Rybnik.
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni (okres wypowiedzenia), który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: Świat Modeli, ul.Dworcowa 2, 44-200 Rybnik.  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym).
UWAGA - nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi zgodnie
z art. 38 Prawa konsumenckiego w przypadku :
- jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument został poinformowany przed wysyłką zamówienia, że po spełnieniu zamówienia przez sprzedawcę traci prawo odstąpienia od umowy.
- jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji/zamówienia klienta
- jeżeli cena lub wynagrodzenie jest zależne od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie ma kontroli
  i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy
- jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty i towary, które w połączeniu z innymi rzeczami zostają nierozłącznie połączone
- jeżeli przedmiotem zamówienia są programy komputerowe, nagrania dźwiękowe, wizualne, audiowizualne dostarczone jako zapakowane (zapieczętowane) i jeżeli zostały otwarte po dostarczeniu

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt : tel. 603164962 lub sklep@swiatmodeli.com .
Reklamacje
Wszystkie towary w sklepie są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Zawiadomienie o niezgodności towaru
z umową sprzedaży lub w przypadku wykrycia wad technicznych należy zgłaszać na adres sklep@swiatmodeli.com .

Okres gwarancji każdego produktu jest zamieszczony w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Sprzedawca (Świat Modeli) z zasady nie udostępnia podmiotom zewnętrznym zgromadzonych danych osobowych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Postanowienia końcowe.
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych, zmiany adresu sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego regulaminu.
Zmiana regulaminu wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiana regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane umowy. W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu